IABR

FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN

Op 23 april is de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2016 van start gegaan met als thema ‘Next Economy’. Onderdeel van de IABR zijn een aantal werkprogramma’s waarin de mogelijke inhoud en betekenis van deze ‘Next Economy’ worden verkend. Door het team van curatoren van de IABR is ons lopende onderzoek ‘En Passant: KIOSK’ een podium geboden als werkprogramma.

Als kleinschalige vrijstaande verkoopinrichting levert de kiosk een betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van de publieke ruimte. De kiosk nodigt passanten uit tot vertraging, tot verblijven en eten in het publieke domein, ontmoetingen met bekenden en onbekenden. Het betekent handel en reuring. De uitbaters als Public characters die hun klanten kennen fungeren als ‘ogen op de straat’ en daarmee de veiligheid en leefbaarheid in de stad bevorderen. Daarnaast geeft ze menselijke proporties aan de gebouwde omgeving en zijn de informele, soms zelfs ludieke architectonische experimenten met anarchistische esthetiek, een verademing binnen de vaak modieuze en strak vormgegeven straatwanden. Tenslotte is de kiosk als mini-onderneming een vaak laagdrempelige en stabiele werkverschaffer die duurzaam bijdraagt aan de stedelijke economie.

Hoe kan de kiosk binnen maatschappelijke ontwikkelingen zoals een veranderende samenstelling van de stedelijke bevolking, de ‘festivalisering’ van de openbare ruimte, burgerinitiatieven en een groeiend zelfstandig en creatief ondernemerschap, verbeelder zijn van de Next Economy?

Binnen dit werkprogramma organiseren we in samenwerking met het IABR een drietal onderdelen: een expertmeeting, een lezing en een excursie.